master deur

Voor het infrezen van slotkasten, voorplaat, (meerpunts)slot, kruk, cilinder en slotgaten. De set master deur bestaat uit de volgende onderdelen:

freesslede + koppeling
linialen set
freesliniaal lang
sjabloonhouder draaideel
krukgat
cilindergat
patentgat
inbus 2,5, 4, 5 en 6